Podmínky užívání serveru www.kultmody.com

Podmínky užívání

1. Provozovatel

Provozovatelem webových stránek na www.kultmody.com je Michal Kulla. Používáním těchto stránek souhlasíte s těmito Podmínky užívání. Provozovatel si vyhrazuje právo na jakékoliv změny obsahu.

2. Uživatel

Uživatelem se rozumí návštěvník stránky. Speciálním typem uživatele je bloger (viz bod 6).

3. Autorská práva a ochrana

Značky, ochranné známky, názvy produktů, fotografie a videa jsou majetkem příslušných vlastníků (většina z nich obsahuje i zdroj). Texty článků jsou majetkem provozovatele stránek www.kultmody.com. Kopírování bez souhlasu autorů je trestné (Autorský zákon – Zákon č. 121/2000 Sb., Trestní zákoník – Zákon č. 40/2009 Sb.). Pro účely citace je možné zkopírovat jednu větu s uvedením zdroje – s URL odkazem, bez souhlasu provozovatele; více vět jedině se souhlasem provozovatele.

Případné soudní spory budou řešeny na Slovensku.

4. Ochrana osobních údajů

Používáme Google Analytics a Google AdSense, proto se řídíme pravidly ochrany osobních údajů od Google.

5. Diskuze

Názory v diskusích a komentářích jsou názory třetích stran a nemusí být totožné s názory provozovatele. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit a/nebo smazat komentáře a recenze od uživatelů stránek z důvodu porušení zákonů EU, mravů nebo z důvodu spamu.

Také není dovoleno okatě propagovat značku nebo obchod v komentářích. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit, pozměnit a/nebo smazat takové komentáře. Jestli máte zájem o propagaci na tomto webu, kontaktujte Provozovatele nebo si založte firemní blog.

6. Podmínky spolupráce s blogery

Bloger je speciálním uživatelem stránek, který má právo vkládat na web stránky www.kultmody.com své vlastní články po odsouhlasení provozovatelem a zavázal se splnit podmínky vzájemné spolupráce v tomto bodě.

Články psané blogery musí splňovat následující podmínky:

 • autorem článku je bloger, který článek vkládá na web stránky;
 • text článku je originální, nikde předtím nepublikovaný;
 • článek musí obsahovat alespoň jeden mediální soubor (fotografii, video, …) a alespoň 250 slov (výjimku tvoří články s videi, kde stačí kolem 100 slov);
 • mediální soubory (fotografie, obrázky, videa, …) musí mít uvedený zdroj; pokud není zdroj možné vypátrat, daný soubor se označí popisem © N/A, autor neznámý, a pod.

Bloger přidáním článku na web stránky www.kultmody.com prohlašuje a zavazuje se, že:

 • je výhradním vlastníkem práv k danému článku a souhlasí s jeho publikováním;
 • daný článek nebude zveřejňovat nikde jinde online (v tištěné verzi (offline) je publikování možné i bez souhlasu provozovatele).

K článkům je možné připojit jeden externí URL odkaz, který bude směřovat na web stránku, jejímž autorem je daný bloger. Tento odkaz se bude nacházet v popisu autora (v části Info o, resp. O autorovi).

Bloger píše články z vlastního uvážení, dobrovolně a bez nároku na honorář.

 

Podmienky používania

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom web stránok www.kultmody.com je Michal Kulla. Používaním týchto stránok súhlasíte s týmito Podmienkami používania. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny obsahu.

2. Používateľ

Používateľom sa rozumie návštevník stránky. Špeciálnym typom používateľa je bloger (viď bod 6).

3. Autorské práva a ochrana

Značky, ochranné známky, názvy produktov, fotografie a videá sú majetkom príslušných vlastníkov (väčšina z nich obsahuje aj zdroj). Texty článkov sú majetkom prevádzkovateľa stránok www.kultmody.com. Kopírovanie bez súhlasu autorov je trestné (Autorský zákon – Zákon č. 618/2003, Trestný zákon – Zákon č. 300/2005 Z. z.). Pre účely citácie je možné skopírovať jednu vetu s uvedením zdroja – s URL odkazom, bez súhlasu prevádzkovateľa; viac viet jedine so súhlasom prevádzkovateľa.

Prípadné súdne spory budú riešené na Slovensku.

4. Ochrana osobných údajov

Používame Google Analytics a Google AdSense, preto sa riadime pravidlami ochrany osobných údajov od Google.

5. Diskusie

Názory v diskusiách a komentároch sú názory tretích strán a nemusia byť totožné s našimi názormi. Vyhradzujeme si právo nezverejniť a/alebo zmazať komentáre a recenzie od používateľov stránok z dôvodu porušenia zákonov EÚ, mravov alebo z dôvodu spamu.

Tiež nie je dovolené okato propagovať značku alebo obchod v komentároch. Vyhradzujeme si právo nezverejniť, pozmeniť a/alebo zmazať také komentáre. Ak máte záujem o propagáciu na tomto webe, kontaktujte Prevádzkovateľa alebo si založte firemný blog.

6. Podmienky spolupráce s blogermi

Bloger je špeciálnym používateľom stránok, ktorý má právo vkladať na web stránky www.kultmody.com svoje vlastné články po odsúhlasení prevádzkovateľom a zaviazal sa spĺňať podmienky vzájomnej spolupráce v tomto bode.

Články písané blogermi musia spĺňať nasledovné podmienky:

 • autorom článku je bloger, ktorý článok vkladá na web stránky;
 • text článku je originálny, nikde predtým nepublikovaný;
 • článok musí obsahovať aspoň jeden mediálny súbor (fotografiu, video, …) a aspoň 250 slov (výnimku tvoria články s videami, kde stačí okolo 100 slov);
 • mediálne súbory (fotografie, obrázky, videá, …) musia mať uvedený zdroj; pokiaľ nie je zdroj možné vypátrať, daný súbor sa označí popisom © N/A, autor neznámy, a pod.

Bloger pridaním článku na web stránky www.kultmody.com prehlasuje a zaväzuje sa, že:

 • je výhradným vlastníkom práv k danému článku a súhlasí s jeho publikovaním;
 • daný článok nebude zverejňovať nikde inde online (v tlačenej verzii (offline) je publikovanie možné aj bez súhlasu prevádzkovateľa).

K článkom je možné pripojiť jeden externý URL odkaz, ktorý bude smerovať na web stránku, ktorej autorom je daný bloger. Tento odkaz sa bude nachádzať v popise autora (v časti Info o, resp. O autorovi).

Bloger píše články z vlastného uváženia, dobrovoľne a bez nároku na honorár.